Årsmøte 2017

Årsmøte i Rauland Historielag onsdag 15. mars 2017.

Årsmøte blir halde på Raulandsakademiet i Vesaassalen kl. 1830. Årsmelding, årsmøtesaker og rekneskap. Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende seinast laurdag  11. mars 2017. Vel møtt til både gamle og nye medlemmer.