Bøker

Rauland historielag har gjeve ut og har til sal ei rad bøker og årsskrifter. Desse er å få kjøpt på Rauland Servicesenter og Handelshuset i Rauland. Elles kan ein få kjøpt somme av bøkene i einskilde bokhandlarar i fylket, så som i Kviteseid, Seljord og Bø, eller ved å kontakte Tore Tjønn på mobil. 924 13 106.

Det er også mogleg å tinge bøker ved å sende e-post til historielaget.  Porto kjem i tillegg.

Rauland Historielag har fylgjande bøker til sals (merk at ein del av bøkene nå blir selde til sterkt reduserte prisar):

Hardingslepa – Åmyrmarken   Utseld
Gamle vegar i Rauland (nytt, og litt revidert, opplag 2008) kr.    40,-
Torbjørn Egner: Gamle hus i Rauland    Utseld
Gamle ord og uttrykk frå Rauland og Øyfjell kr.  40,-
Harald Kihle som fotograf    Utseld
Sporanes. Helleristningar i Rauland kr.  150,-
Sveinung Svalastoga   Utseld 
     
Årsskrift 2023: Idrettslaget Dyre Vaa kr 400,-
Årsskrift 2022: Bitdal – frå flint til kilowatt kr 350,-
Årsskrift 2020: Hand i hand. Dikt av Hilda Tjønn kr 200,-
Årsskrift 2019: Tysklandsbri., drifting, Miling Sv., kunstoppl. og Åmyri kr 350,.
Årsskrift 2018: Hytteliv, helsestell, turisme o.a. kr     350,-
Årsskrift 2016: Falkefangst, arbeidarrørsla, Raulandshuset o.a.  kr 300,-
Årsskrift 2015: Tor Vaa. Biografi kr.     300,-
Årsskrift 2014: Rauland – før og no kr. 350,-
Årsskrift 2013: Vegane fell så vide. Frå gangstig til bilveg i Rauland kr.  350,-
Årsskrift 2011: Gamle skrifter frå Møsstrond og Rauland. Jordmortenesta i bygda. kr.    150,- 
Årsskrift 2010: Med hug og hand. kr. 150,-
Årsskrift 2009: Songa (revidert oppattrykk)    Utseld
Årsskrift 2008: Staular og staulsliv i Rauland kr.  150,-
Årsskrift 2007: Småskrifter om liv og lagnad i Rauland kr.  150,-
Årsskrift 2006: Bitdal – frå flint til kilowatt    Utseld
Årssskrift 2005: Gamle plassar og stoger i grend og utmark kr.  150,-
Årsskrift 2004: Pelsdyrhald i fjellbygdi – viktig attåtnæring kr. 40,-
Årsskrift 2003: Bureising i fjellbygdi   Utseld
Årsskrift 2002: Olav Flatastøyl – dikt og -2002/ kr.  100,-
Årsskrift 2001: Kval i sikte – frå fjellbygda   Utseld
Årsskrift 2000: – det er kje rart dei or landet dreg kr.  40,-
Årsskrift 1998    Utseld
Årsskrift 1997 kr.  40,-
Årsskrift 1996 kr. Utseld
Årsskrift 1994-1995: Minne frå okkupasjonstida i Rauland kr. 60,-
Årsskrift 1993 kr.  40,-
Årsskrift 1992 kr.  40,-
Årsskrift 1991 kr.  40,-