Om oss

Rauland Historielag blei oppretta i 1986.  Styret i laget har møte med jamne mellomrom, og det er nokre turar og arrangement av ulikt slag i året. Laget gjev som regel ut ei bok i året (årsskrift), som alle kan få kjøpt (sjå under «bøker & årsskrift»).  Rauland Historielag blir leia av eit styre på åtte personar som for 2019 er fylgjande:

Leiar: Toril Nicolaisen Tlf:  95 21 29 25
Nestleiar: Jorunn Hestmann Tlf:  93 83 33 46
Kasserar: Øyvind Solbakken Tlf:  90 11 25 35
Sekretær:
Styremedlem: Solveig Loftsgarden Tlf:  97 56 60 73
Birger Kjelingtveit Tlf:  99 46 34 41
Tore Tjønn Tlf:  92 41 31 06
Varamedlem: Ingerid Hayes Tlf:  90 96 45 74
Gunn Gardsjord Tlf: 45 87 40 53

Du kan kontakte oss ved å sende e-post til mail@raulandhistorielag.no, eller ring oss på telefonnummera som er oppgjeve ovanfor.

Organisasjonsnummeret vårt er:  988 712 426