Om oss

Rauland Historielag blei oppretta i 1986.  Styret i laget har møte med jamne mellomrom, og det er nokre turar og arrangement av ulikt slag i året. Laget gjev som regel ut ei bok i året (årsskrift), som alle kan få kjøpt (sjå under “bøker & årsskrift”).  Rauland Historielag blir leia av eit styre på åtte personar som for 2018 er fylgjande:

Leiar: Birger Kjelingtveit Tlf:  99 46 34 41
Nestleiar: Gunn Gardsjord Tlf:  45 87 40 53 
Kasserar: Øyvind Solbakken Tlf:  90 11 25 35 
Sekretær:    
Bokansvarlig: Solveig Loftsgarden Tlf:   97 56 60 73
Styremedlem: Reidar Bitubekk Tlf:  46 89 67 53
  Tore Tjønn Tlf:  92 41 31 06
Varamedlem: Ingrid Skjøtskift Tlf:  91 54 39 41
  Jorunn Hestmann Tlf: 93 83 33 46

 

Du kan kontakte oss ved å sende e-post til mail@raulandhistorielag.no, eller ring oss på telefonnummera som er oppgjeve ovanfor.

Organisasjonsnummeret vårt er:  988 712 426