Om oss

Rauland Historielag blei oppretta i 1986.  Styret i laget har møte med jamne mellomrom, og det er nokre turar og arrangement av ulikt slag i året. Laget gjev som regel ut ei bok i året (årsskrift), som alle kan få kjøpt (sjå under «bøker & årsskrift»).  Rauland Historielag blir leia av eit styre på åtte personar som for 2023 er fylgjande:

Leiar: Toril Nicolaisen Tlf:  95 21 29 25
Nestleiar:   Tlf:  
Kasserar: Øyvind Solbakken Tlf:  90 11 25 35
Sekretær: Frøydis Fossli Tlf. 91 88 84 53
Styremedlem: Herdis Lien Tlf:97 14 98 60
  Ottar Romtveit Tlf: 97 54 85 14
  Tore Tjønn Tlf: 92 41 31 06
Varamedlem: Solveig Loftsgarden Tlf: 97 56 60 73
  Gunn Gardsjord Tlf: 45 87 40 53

Du kan kontakte oss ved å sende e-post til post@raulandhistorielag.no, eller ring oss på telefonnummera som er oppgjeve ovanfor.

Organisasjonsnummeret vårt er:  988 712 426