Årsmøte 2022

Det blei eit stussleg årsmøte dette året. Det møtte svært få fram. Til og med styremedlemmer glimra med sitt fråvær. Til neste år må me gjera noko med dette! Vonar Veimannbutrollet såleis kan vera til ei hjelp.

Årsresultat 2021.

Årsmelding 2021

RH-årsmøteprotokoll 21.03.22