Årsmøte Rauland Historielag

Frøydis Fossli vil orientere om Lokalhistorisk arkiv. Det bli også musikkinnslag med to studentar frå USN i tillegg til vanlege årsmøtesaker.
Vel møtt !

Styret