Årsmøte Rauland Historielag 2019.

Årsmøte var tysdag 26. feb. kl. 1900 på Raulandsakademiet. Det møtte fram 14 personar og møtet gjekk greitt. Sjå Om oss for nytt styre og likeins for ny årsplan i mappa under årsplan. Legg ved referat frå årsmøtet, årsmeldinga og rekneskapen. Referatet frå årsmøtet er utan underskrifter då dette programmet ikkje likar JPG-filer.

Referat årsmøte 2018 

Årsmelding 2018

Årsresultat Rauland Historielag 2018