Årsskrift 1996

Innhald:

Åsta Ø. Kostveit: Rauland Historielag 10 år
Åsta Ø. Kostveit: Hardangerslepa/Åmyrmarken.
Hundreårsminne for siste Åmyrmarknad i 1897
Sigurd B. Kjelingtveit: Kjærleik
Johan Christian Jacobsen: Minne frå Songaleiren våren1945
Birger Kjelingtveit: Livet som brukar på prestegarden i Rauland,- fortalt av Olav Tveiti
Martha Fundlid: Minne frå krigsåri, – fortalt av Marie Skeie
Martha Fundlid: Hovet. Husmannsplass under Sud-Lognvik, seinare Fundlid
Paul Huitfeldt: Hestene i våre bygder i gamle dager
Voggesong
Helga Landsverk: Slik var livet for husmennene
Herman Henriksveen: Rauland Ungdomslag
Birger Kjelingtveit: Livet på husmannsplassen Fossli i Rauland,- fortalt av Talleiv Fossli
Åsta Ø. Kostveit: Gravferdsskikkar i Vest-Telemark, kvifor og korleis taka vare på gamle skikkar