Årsskrift 2011

Årsskrift 2011 er ei bok som inneheld oppattrykk av fleire eldre skrifter i tillegg til eit nyskrive som omhandlar historia til jordmortenesta i Rauland. Her er eit stykke via Helga (Hæge) Tveiti som var jordmor i omlag 60 år i Rauland.
Av dei eldre skriftene er mange om historiske personar på Møsstrond og i Rauland, om jakt på Hardangervidda i eldre tid i tillegg til eit stykke om livet på prestegarden, skrive av Randi Bojer Godal.
Skriftstyre: Solveig Loftsgarden, Torunn Dagalid, Gunn Gardsjord og Birger Kjelingtveit