Årsskrift 2003

Bureising i Noreg
Lokal bureising
Kart over bureising
Folk og fe under same tak
Bureisaren på Bròttestòhaugen
Bureising gav meiningsfylt arbeid
Ny gard som bygde på tradisjonar
Åsheim
Haug
Garden Seltveit
Rorgemoen

Fast busetnad i utmarki:
Krubba
Skakkestaul
Husaas
Bytnegjuv
Heibø
Tjønnestaul
Gjuvland-Lidstaul
Årsmelding

Boka er skriven av Herman Henriksveen, Ragnar Halvorsen, Kolbjørn Nymoen, Øystein Kostveit og Åsta Ø. Kostveit