Årsskrift 2015

I 1998 kom ei gladmelding til styrar for Rauland Kunstmuseum. Tor Vaa baud alle sine arbeid til Vinje kommune, om lag 150 kurnstverk, skulpturar, teikningar og akvarellar. I 1990 kunne bygdi taka imot denne verdfulle tilveksten av kunst i Dyre Vaa-samlingane. Boka er i redigert av Øystein Kostveit.  Thorstein Rittun, Christian Svendsen, Astrid Kostveit, Ellen Nørgaard (fødd Vaa) Anne Jorunn Sætre (fødd Vaa), Reidar Kolbrek og Petter C. Omtvedt har også vore med å arbeidd boka fram.