Gamle ord og uttrykk frå Rauland og Øyfjell

Denne boka vart gjeve ut fyrste gongen i 1993 etter eit samarbeid med Rauland Mållag. Her er det samla over 1000 ord og uttrykk med forklaringar og etter tema. Boka inneheld òg ein del illustrasjonar