Harald Kihle som fotograf

Rauland Historielag fekk for mange år sidan ei mengd svart-kvite fotografi som Harald Kihle tok under sine opphald i Vå og Arabygdi frå 1938 og framover. Desse bileta meinte Rauland Historielag at fleire skulle få del i. Derfor vart denne boka til. Redaktør: Øystein Kostveit. Forlag: Landbruksforlaget, 1997.
Innhald:
Arabygdi fyre vegen kom v/ universitetslektor Sverre Øygarden
Harald Kihle i Arabygdi   v/ høgskulelektor Øystein Kostveit
Fotografen Harald Kihle   v/ fotograf og fotomuseumsgrunnlegger Leif Preus
Harald Kihle s bruk av kulturstoffet i grafikk og maleri v/ førstekonservator ved Henie-Onstad Kunstsenter; Øyvind Storm Bjerke
Lavmælt tone v/ maler og grafiker Reidar Fritzvold
Med Harald Kihle langs Totaks strender v/ maler Jan Thomas Njerve
Biografi
Litteratur om Harald Kihl