Boka om idrettslaget Dyre Vaa

Boka om idrettslaget Dyre Vaa har vore i sal ei stund. Den ligg til sals på Rauland Servicesenter og Raulands Handelshus og kostar kr 400,-.

Boka startar med starten på den organiserte idretten i Rauland og avsluttar med dei grupper og aktivitetar ein har i dag. Det er ein god del bilete, både eigne foto og avisfoto som syner aktivieten i laget.