Torbjørn Egner: Gamle hus i Rauland

Teikningane i denne boka laga Thorbjørn Egner i Rauland somrane 1940 og 1944. Tekstane har han skrive på grunnlag av det han såg og høyrde under vitjingane her, i tillegg til at han nytta ulike kjelder som bygdebøkene. Boka kom ut fyrste gongen i 1945. Rauland Historielag.