Årsmøte i Rauland Historielag 2023

Raualnd Historielag gjennomførte årsmøtet 9. mars 2023 på Raulandsakademiet. 12 personar møtte fram. Opninga gjennomførte to studentar ved Raulandsakademiet med musikalske innslag. Styreleiar gjekk gjennom årsmeldinga og framdriftsplan, kasseraren oppsummerte økonomien i laget og leiar tok seg av valet. Økonmien i laget er god med nær 400 000 kr på bok. Når årsmøte-referatet er ferdig kjem ein med meir utfyllande informasjon.