Årsplan 2021

Fullstendig årsplanen for 2021 føreligg ikkje enno. Ein kan likevel nemne fylgjande:

8. juni tur til Vest-Telemark Museum med utflukt også til brynesteinsbrotet i Eidsborg. Frammøte ved skuleplassen på Rauland skule kl. 1000. Ein køyrer i private bilar

19. juni dagstur til Ragnhildsekrefossen i Bitu. Frammøte ved krysset til Kråmviki kl. 1000.

17. aug. tur til Vemork med Industriarbeidarmuseet. Omvising og mat på staden.

Allen er hjarteleg velkomne til å bli med desse turane.