Bergekveld 19. mars 2024

Temakveld knytt til GAMLE-RIKARD BERGE.
Musikk og forteljing ved Øyonn Groven Myhren og Leiv Solberg.

Klikk på lenka under for informasjon.

Omtale Bergekvelden 2 (1)

Kaffi, kaker og røur etterpå.
Inngang kr 150 for studentar og medlemmer av arrangørlaga.
Inngang kr 250 for ikkje-medlemmer.

Alle er velkomne