E-posten til Rauland Historielag

Hei alle historielagsvener.

E-posten til historielaget har lege nede i over eit halvt år. Bakgrunnen er skifte av leiar og ferien i fjor. Den som trur han er dataansvarleg i laget og tidlegare tok mot all e-post, rekna med at alt var i orden. Men det var det ikkje. No er opplegget slik at leiar, kasserar og dataansvarleg tek mot same e-posten, så då får me håpe alt er på stell att.

Ha ein rektig fin og god dag i solskinet. 

P.s.: Biletet er frå den tida det var drifter i Bitdal. Biletet her er frå Kråmvikvegen og Sprengjebekk, der Bitdaldsvegen i dag tek av frå Kråmvikvegen. (Måtte då ha med eit bilete)