Finn Isaksen Stadnamn i Rauland

Her ligg PowerPoint arka som Finn Isaksen bruka då han heldt foredraget på temakvelden 21. mars 2023. Klikk fram linken nedanfor der det kjem fram ein ny link som du klikkar på, deretter er du inne på arka Finn Isaksen synte. God lesning.

Rauland Historielag Stedsnavn