Tur til bygdeborga på Grønliheia

Onsdag 8. juni arrangerte historielaget tur til det som mange meiner må vera ei bygdeborg. Steinformasjonen ligg ved Roe på Grønliheia, i grenselandet mellom gamle Eidsborg og Lårdal herad i noverande Tokke kommune.

TUR til bygdeborga på Grønliheia

Femten deltakarar var med på turen til bygdegborga.

Magne Ljosdal fortel om bygdeborga.