Kyrkjegardsvandring fredag 29. juli 2022

Det blir kyrkjegardsvandring i år også på Rauland kyrkjegard. Redaktøren er litt seint ute med annonsa på heimesida grunna ei lengre reise.

Det blir same opplegget som tidlegare år. Frammøte ved kyrkja seinast kl. 1700 der me startar vandringa langs gravene. Stopp ved fem graver der slekt eller kjende vil fortelje om dei som ligg der. Etter vandringa blant gravene blir det ei kort messe etterfylgt av olsokgraut. Er veret fint, blir grauten servert ute, elles inne i kyrkja. 

Alle er hjarteleg velkomne til denne kyrkjegardsvandringa, både nær og fjern, kjend og ukjend.

Arrangør er Rauland sokneråd og Rauland Historielag.