Harald Kihle

Harald Kihle var nært knytt til Vest-Telemark, der han blei ein kjær og populær målar. I mange heimar heng det bilete av Kihle, og i dei fleste er hesten med. Også i bøker om Kihle er det ofte eit hestebilete på framsida. No vil Åsta ØK  trekke fram bilete der kvinna er med. Ho vil også drøfte dei mange aktene som Kihle måla gjennom livet. 

Det blir Åsta Kostveit som fortel om Harald Kihle. 

Inngangspengar kr 100,- for medlemmer av historielaget, kr 150,- for dei som ikkje er det. Servering av kaffe og kake etter innlegget av Åsta Kostveit i matsalen på Raulandsakademiet er med i inngangsprisen.

                                           Støylsjenter