Årsgangen i Rauland på 1800-talet

Tysdag 19. sep. startar Rauland Historielag opp att med temakveldane på Rauandsakademiet. Vanleg tid er kl. 1900 som før. Halvor Kostveit fortel om gardsliv på Rauland på
tidleg 1900-talet med bakgrunn i det bestefar hans skreiv ned på sine eldre dagar. Høve til spørsmål og kommentarar.

Det er vanleg opplegg med inngangspengar, kr 150,- for medlemmer og med ein pluss for ikkje medlemmer på kr 50,-. Det er høve til å melde seg som medlem i Rauland Historielag for interesserte. Inngangsprisen innehelt også servering etter foredraget der ein sjølv må stå for det verbale .

Alle er hjarteleg velkomne til denne temakvelden.

P.s.: Biletet på framsida er frå Haddland rundt 1900-talet.

       Dette biletet er frå Rauland sentrum, truleg før 1940.