Gamlebrua over Bitu ved Brubakken over mot Åmyri. Denne blei riven under krigen.